Item 4 item1 item 2
Bleulandkabinet

Bleulandkabinet

Huiveren in het Bleulandkabinet: de uitgebreide verzameling van skeletten, foetussen op sterk water en waspreparaten van lichaamsdelen, is niet iets dat je dagelijks ziet!

Privé-verzameling
Alle objecten in dit originele historische kabinet komen uit de privé-verzameling van hoogleraar in de geneeskunde Jan Bleuland (1756-1838) en werden door hem gebruikt in het onderwijs aan medische studenten.