Partners

Het Universiteitsmuseum is verbonden aan de Universiteit Utrecht en is een onderdeel van het Centrum Wetenschap en Cultuur binnen de Universitaire Bestuursdienst en Dienstcentra.

Utrecht MarketingUtrecht Marketing
Utrecht Marketing zet zich samen met vele partners in de stad en regio in om Utrecht internationaal op de kaart zetten als slimme, creatieve, gezonde en talentvolle stad. Het Universiteitsmuseum Utrecht, als onderdeel van het Centrum van Wetenschap en Cultuur van de Universiteit Utrecht, is contribuant en partner van Utrecht Marketing. 

Vereniging van Science Centra
Vereniging Voor Science CentraDe VSC, vereniging van samenwerkende centra en musea in wetenschap en techniek, is een belangenbehartiger die centra en musea in Nederland en Vlaanderen van zeer uiteenlopende signatuur, omvang en omzet vertegenwoordigt.


Scicom _cloud _logoSciCom NL: voor iedereen in Nederland met een verhaal over wetenschap 
SciCom NL is de vereniging voor iedereen die actief is of wil zijn in de wetenschapscommunicatie. Inclusief wetenschappers, studenten, voorlichters, docenten, journalisten en alle anderen met een passie voor wetenschaps- en techniekcommunicatie. 

SAE

Stichting Academisch Erfgoed
De Stichting Academisch Erfgoed (SAE) fungeert als netwerk voor erfgoed beheerders aan de universiteiten, werft subsidies voor gemeenschappelijke initiatieven en behartigt de belangen van het academisch erfgoed in het bestuurlijke circuit.

Logosnnc

Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties
Het Nederlands natuurhistorisch erfgoed bevindt zich niet op één plek, maar is te vinden in verschillende musea verspreid door het hele land. De Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties zorgt ervoor dat het erfgoed vanuit een gezamenlijk oogpunt wordt beheerd, onderzocht en gepresenteerd. 

Overige samenwerkingsverbanden collectie: