Over het Universiteitsmuseum

Over het Universiteitsmuseum

Het Universiteitsmuseum Utrecht beheert en ontsluit het academisch erfgoed van de Universiteit Utrecht en maakt het belang van wetenschap zichtbaar. Hierbij staan wetenschapseducatie en -communicatie centraal en maken we gebruik van de rijke collectie.

Het museum is ingebed in de Universiteit Utrecht, daardoor zijn er korte lijnen naar actueel onderzoek en is er nauwe samenwerking met topwetenschappers.

Het gaat in het Universiteitsmuseum niet zozeer om het overdragen van kennis, maar over het wetenschappelijk proces, de impact van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van begrip over hoe wetenschap werkt.

Wij willen voorloper zijn op het gebied van wetenschapscommunicatie en de maatschappelijke impact van Utrechts onderzoek tonen.

Wetenschapswijsheid, onderzoekend leren en actieve publieksparticipatie zijn daarom belangrijke uitgangspunten voor het Universiteitsmuseum.