Over het Universiteitsmuseum

Over het Universiteitsmuseum

Het Universiteitsmuseum Utrecht beheert en ontsluit het academisch erfgoed van de Universiteit Utrecht en maakt het belang van wetenschap zichtbaar. Hierbij staan wetenschapseducatie en -communicatie centraal en maken we gebruik van de rijke collectie academisch erfgoed.

Het museum is ingebed in de Universiteit Utrecht, daardoor zijn er korte lijnen naar actueel onderzoek en is er nauwe samenwerking met wetenschappers van hoog niveau.

Het gaat in het Universiteitsmuseum niet zozeer om het overdragen van kennis, maar over het wetenschappelijk proces, de impact van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van begrip over hoe wetenschap werkt.

Wij willen voorloper zijn op gebied van wetenschapscommunicatie en een belangrijke rol spelen in het tonen van de maatschappelijk impact van Utrechts onderzoek.

Wetenschapswijsheid, onderzoekend leren en actieve publieksparticipatie zijn daarom belangrijke uitgangspunten voor het Universiteitsmuseum.