HAVO / VWO, 3 & 4 Wetenschapsworkshop koolstofdatering

HAVO / VWO, 3 & 4

Bij het aanleggen van een parkeergarage in Utrecht zijn duizenden jaren oude botten gevonden! Door middel van koolstofdatering ontdekken leerlingen zelf hoe oud de botten zijn.

Locatie: in de klas of in het museum 
Duur programma: 1,5 uur
Domein:
mens en natuur
Indeling: groepjes van vier leerlingen 

Doel van het programma
Wetenschap gaat over nieuwsgierig zijn, vragen stellen, beredeneren en onderzoeken. Met die principes gaan leerlingen in dit onderwijsprogramma aan de slag.

Het programma start met het blackbox-experiment, waarmee de leerlingen in aanraking komen met een aantal onderzoeksprincipes. In duo’s onderzoeken de leerlingen een mysterieuze black box. Wat kunnen ze met wetenschappelijke zekerheid zeggen over de inhoud hiervan, zonder het doosje open te maken?
In de tweede helft van het programma start de klas met het onderzoek naar duizenden jaren oude botten. Hierbij werken ze met onderzoeksmaterialen en -instrumenten; en de authentieke duizend jaar oude botten. 

Het programma wordt zowel in het museum als op school aangeboden. In het museum wordt het programma gecombineerd met een korte, interactieve rondleiding aansluitend op het thema van de workshop. 

Vakoverstijgende thema’s
Het programma sluit aan op het thema Mens en natuur, leerdoel 28: De leerling leert vragen over natuurwetenschappelijke, technologische en zorg gerelateerde onderwerpen om te zetten in onderzoeksvragen, een dergelijk onderzoek over een natuurwetenschappelijk onderwerp uit te voeren en de uitkomsten daarvan te presenteren en leerdoel 31: De leerling leert onder andere door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu.