VMBO, 1 t/m 4 Wetenschapsworkshop aandacht

VMBO, 1 t/m 4

Hoe moeilijk is het om twee dingen tegelijkertijd te doen? Leerlingen ontdekken hoe je dit onderzoekt en hoe ze tegelijkertijd beïnvloed worden door hun omgeving.

Locatie: in de klas of in het museum 
Duur programma in de klas: 1 uur
Duur programma in het museum:
1,5 uur
Domein:
mens en maatschappij
Benodigdheden in de klas:
smartboard of beamer
Indeling: 
groepjes van twee leerlingen 

Doel van het programma
Wetenschap gaat over nieuwsgierig zijn, vragen stellen, beredeneren en onderzoeken. Daarmee gaan leerlingen in dit onderwijsprogramma aan de slag. De klas doet zelf onderzoeknaar aandacht en multitasking: elk groepje combineert twee taken met elkaar en onderzoekt hoe goed zij die tegelijkertijd kunnen uitvoeren. Maar letten de leerlingen wel goed op? Of is hun aandacht ergens anders?

Het programma wordt zowel in het museum als op school aangeboden. In het museum wordt het programma gecombineerd met een korte, interactieve rondleiding aansluitend op het thema van de workshop.

Vakoverstijgende thema’s
Het programma sluit aan op het thema Mens en maatschappij, leerdoel 39: het uitvoeren van een onderzoek naar een maatschappelijk verschijnsel en het presenteren van de uitkomsten daarvan. Leerlingen leren dat onze omgeving een grote invloed heeft op ons gedrag.