Disclaimer en privacystatement

De informatie op deze website van Universiteitsmuseum Utrecht valt – tenzij anders aangegeven – onder auteursrecht van het Universiteitsmuseum Utrecht. Alle informatie wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Het Universiteitsmuseum Utrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op zijn website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op de website van het Universiteitsmuseum Utrecht worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Rechten m.b.t. beeldmateriaal collectie
Het Universiteitsmuseum Utrecht heeft er naar gestreefd de rechten van het beeldmateriaal aangaande de collectie volgens wettelijke bepalingen te regelen en alle rechthebbenden te achterhalen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden m.b.t. beeld aangaande de collectie, kunnen zich alsnog tot ons wenden. Per collectie-item wordt de rechteninformatie vermeld. Het Universiteitsmuseum stelt naams- en bronvermelding op prijs bij collectie-items in het publieke domein.

Privacystatement
aangepast op 25 mei 2018

Je privacy is voor ons van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit
wat we doen met informatie die we van jou verwerken.
We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken vertrouwelijk
worden behandeld en zullen jouw persoonsgegevens dan ook enkel in
overeenstemming met privacywetgeving verwerken.

Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens
verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw
persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is
vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens
te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht
persoonsgegevens verwerken;
• wij jouw recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Het Universiteitsmuseum Utrecht is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan dit beleid zorgvuldig te lezen.

Nieuwsbrieven
Wij willen jou graag op de hoogte houden over de tentoonstellingen, activiteiten en ontwikkelingen van het Universiteitsmuseum.
De digitale nieuwsbrief (per e-mail) versturen wij alleen als je daar je
toestemming voor hebt gegeven. Je kunt op ieder moment deze toestemming
weer intrekken, elke e-mail bevat een afmeldlink.

Met Smart Connections (CRM platform) is ook een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Website en cookies
Onze site (www.universiteitsmuseum.nl) maakt gebruik van analytische cookies voor webstatistieken. Dat zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die je computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je een website bezoekt. 

We gebruiken deze gegevens om onze website voortdurend te verbeteren. Alle informatie die met deze cookies wordt verzameld, wordt bewaard in de vorm van anonieme statistieken.

Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, dan kun je onze website nog steeds bezoeken. Wil je liever geen gebruik maken van cookies, dan kun je deze op elk gewenst moment uitzetten via de internetbrowser die je gebruikt.

Welke cookies gebruiken we?

1. Functionele cookies
Noodzakelijke cookies: om de hoeveelheid verkeer in goede banen te leiden. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

2. Cookies voor websitestatistieken
Het Universiteitsmuseum maakt gebruik van een systeem om te analyseren welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), welke resolutie het meest gebruikt wordt, etc. Op basis daarvan kunnen we de sites verbeteren en aanpassen aan de behoefte. Voor deze cookie moeten we toestemming vragen. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie je bent, maar alleen om je bezoek aan onze site te analyseren.

3. Cookies van externe partijen
Op de site maken we gebruik van Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest en andere sociale media. We willen de mogelijkheid bieden om onze informatie door te plaatsen op verschillende sociale media, zoals bijvoorbeeld Facebook. Deze externe partijen analyseren het klikgedrag via een cookie.

4. Cookies voor remarketing
Het Universiteitsmuseum maakt gebruik van cookies om je van gerichtere en relevantere informatie te voorzien. Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden om advertenties aan je te tonen. Advertentienetwerken en mediabureaus fungeren als tussenpersoon voor webwinkels en adverteerders. Wij gebruiken cookies voor Google Adwords Conversion Tracking (cookie vervalt na 30 dagen), Google Adwords Remarketing (cookie vervalt na 30 dagen) en Facebook Pixel (cookie vervalt na 28 dagen).

Hoe kan je de cookies uitzetten?
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Informatie over het uitschakelen van cookies vind je op de overheidswebsite www.waarschuwingsdienst.nl.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van beveiligde verbindingen ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze werkwijze wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring
aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe
versies zijn.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. 

Je hebt de volgende rechten waarvoor je bij ons een verzoek voor kunt indienen:
• inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief per email
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat wanneer je een verzoek indient, je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon
aanpassen of verwijderen. Wij reageren binnen vier weken op jouw verzoek.

Klacht indienen
Als je een klacht hebt over het verwerken van persoonsgegevens, dan horen we
dat graag van je. Vul hier het klachtenformulier in

Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, deze heet de Autoriteit
Persoonsgegevens.