Praktische informatie m.b.t. de collectie Praktische informatie

Praktische informatie m.b.t. de collectie

Vanwege een ingrijpende verbouwing van de depots en een herinrichting van het museum is onze collectie momenteel minder goed toegankelijk.

Het Universiteitsmuseum gaat vernieuwen en ingrijpend verbouwen. De depots aan de Lange Nieuwstraat worden ontruimd en de collectie wordt verhuisd. Het museum wordt opnieuw ingericht. Door deze omvangrijke projecten kunnen we verzoeken m.b.t. collectie voorlopig slechts spaarzaam honoreren. We hopen op uw begrip.

Bruiklenen en raadplegen van de collectie
Het raadplegen of bruiklenen van de collectie is beperkt mogelijk. Dit geldt ook voor het raadplegen van boeken en depotrondleidingen. Alle binnenkomende verzoeken worden geëvalueerd. Het kan voorkomen dat we een verzoek moeten afwijzen of uitstellen. Ook kan het zijn dat er extra kosten moeten worden gemaakt. Voor een bruikleenaanvraag kunt u onderstaand formulier 'Bruikleenaanvraag' gebruiken.

Informatie over en beeldmateriaal van de collectie
Ook verzoeken tot het verstrekken van informatie over en beeldmateriaal van de collectie, is beperkt mogelijk. Gelieve onderstaand formulier 'Informatievraag over de collectie' of 'Verzoek beeldmateriaal van de collectie' in te vullen als u een verzoek heeft. 

Schenkingen
Het museum heeft een zeer grote collectie opgebouwd op het gebied van de universiteits- en wetenschapsgeschiedenis en beheert een collectie van bijna tweehonderdduizend objecten.  Indien u een voorwerp in uw bezit heeft, waarvan u denkt dat het een aanvulling kan zijn op de collectie van het Universiteitsmuseum en het wilt schenken aan het museum, dan vragen we u om onderstaand formulier 'schenkingen' in te vullen. Daarna wordt u zo spoedig mogelijk door een conservator benaderd, die samen met u zal bekijken of het voorwerp in het verzamelbeleid past. Om de verzameling en het behoud van de collectie zo optimaal mogelijk te kunnen blijven verzorgen, wordt altijd zorgvuldig gewikt en gewogen voordat iets wordt opgenomen in de museumcollectie.

Conservatoren:
Geneeskunde en tandheelkunde, geschiedenis en kunstgeschiedenis en studentenleven: Mw. drs. R. de Raat

Biologie, geologie en natuurwetenschappelijke instrumenten: Dhr. dr. P.H. Lambers

Diergeneeskunde: Dhr. prof. dr. P. Koolmees

Collectiebeleidsplan
Het museum heeft sinds de oprichting in 1928 een zeer grote collectie opgebouwd op het gebied van de universiteits- en wetenschapsgeschiedenis en beheert inmiddels een collectie van bijna tweehonderdduizend objecten. Meer over de collecties leest u in het collectiebeleidsplan