Terug naar het overzicht
Wereld 1 Wereld 2 3
Wereld

Wereld

Wetenschap houdt niet op bij de grens. Contacten met buitenlandse wetenschappers en expedities naar het buitenland waren niet alleen nu, maar ook in vroegere tijden al belangrijk.

Over de grens
Utrechtse geleerden uit het begin van de negentiende eeuw zoals Jan Bleuland (1756-1838) correspondeerden met collega’s over de grens. Gedurende de negentiende eeuw namen de reismogelijkheden en communicatiemiddelen enorm toe. De frequentie van de reizen en de hoeveelheid correspondentie ging hierdoor flink omhoog. 

Buitenlands bezoek
Ambrosius Hubrecht (1853-1915) bezocht rond de eeuwwisseling veelvuldig buitenlandse symposia en congressen. Hij ontving internationale eredoctoraten van onder meer de universiteiten van Princeton (USA) en Cambridge (GB). Utrechtse hoogleraren ontvingen op hun beurt regelmatig bezoek uit het buitenland.

Wetenschappers van naam
Dankzij de prominente hoogleraar Pieter Harting (1812-1885) en zijn opvolger Hubrecht deelde de Universiteit Utrecht in een bijzonder internationaal wetenschappelijk netwerk. Nederlandse onderzoekers participeerden in onderzoek aan het zoölogisch station in Napels, waar veel wetenschappers van naam elkaar ontmoetten. Diverse objecten uit Napels zijn in de zoölogische collectie bewaard gebleven.

Expedities
De Utrechtse Hubrecht coördineerde bovendien Nederlandse expedities naar de koloniën, zoals de Amsterdamse zoölogische en hydrografische Siboga-expeditie naar Nederlands-Indië in 1899. In de collectie van het museum zijn nog meer objecten te vinden die vanuit expedities in Nederland terecht zijn gekomen. Onder meer de fascinerende Niasmaskers.