Terug naar het overzicht
Vergelijking mens en dier

Vergelijking mens en dier

Hoeveel overeenkomsten hebben mens en dier eigenlijk?

Slijtage van tandglazuur is een normaal verschijnsel, zowel bij mensen als bij dieren. Versnelde slijtage (abrasie)  levert problemen op: de binnenkant van de tanden komt dan bloot te liggen. Abnormale slijtage kan verschillende oorzaken hebben. De tijger met versleten tanden beet waarschijnlijk op de spijlen van zijn kooi, zoals ook paarden uit verveling soms op van alles knagen (‘kribbebijten’). De schedel van deze hond heeft in plaats van een gebit alleen nog stompjes: de boxer maakte er een gewoonte van met stenen te spelen in plaats van met een bal. Het restje van de snijtand is van een behanger, die tijdens het werk de benodigde spijkertjes tussen zijn tanden klemde.

Boven: schedel van een tijger
Onder: links tand van een behanger, rechts schedel van een hond

Asd