Terug naar het overzicht
Studenten 1 Studenten 2 Studenten 3 Studenten 4 Studenten 5
Studenten

Studenten

Geen universiteit zonder studenten. Maar waren het er altijd al zoveel al tegenwoordig? Hoe zag het studentenleven eruit?

Kleine groepjes
Aan het begin van de negentiende eeuw volgden aan de medische faculteit van de Universiteit Utrecht slechts enkele tientallen studenten onderwijs. De relatie tussen student en hoogleraar was heel persoonlijk. Studenten volgden naast reguliere openbare lessen private colleges bij de professor aan huis. Zoöloog Pieter Harting (1812-1885) nam zijn studenten in kleine groepjes regelmatig mee de natuur in. Gedurende de negentiende eeuw deden meer studenten van burgerlijke komaf hun intrede in de gesloten, geleerde wereld van de universiteit. En vanaf 1870 drongen mondjesmaat de eerste geleerde vrouwen door tot de universitaire gemeenschap.

Politieke betrokkenheid
Al sinds het begin van het studentenleven in Utrecht vonden typische studentenactiviteiten regelmatig plaats. Studentenfeesten, bijeenkomsten en rijtoertjes door de stad. Negentiende-eeuwse studenten aan hun bolhoed herkenbaar. Heel vrolijk van karakter waren ook de maskerades door de stad en de feesten van studentenverenigingen. Serieuzer was de politieke betrokkenheid die studenten vaak kenmerkte. In de Patriottenbeweging van 1780 speelden studenten van de Universiteit Utrecht een prominente rol. En in 1830 namen zo’n tweehonderd studenten fanatiek deel in een corps vrijwillige jagers. Zij trokken uit vaderlandsliefde op richting de militaire strijd van koning Willem I tegen de zich afscheidende Belgen.

Volkstaal
Het onderwijs maakte in de negentiende eeuw aan de universiteit een grote verandering door. Eeuwenlang betekende onderwijs voor studenten het aanhoren van dictaten in het Latijn voorgelezen door de professor. In de negentiende eeuw verschoof de nadruk van colleges in geleerd Latijn naar onderwijs in de volkstaal. Colleges werden aangevuld met practica in laboratoria. Experimenten en aanschouwelijk onderwijs met preparaten en afbeeldingen maakten studeren aantrekkelijk en modern. Met deze modernisering begon de wetenschappelijke studie voorzichtig steeds meer op de huidige onderwijsvorm te lijken.