Terug naar het overzicht
2 1 3 4 5 6
Plantenziektes

Plantenziektes

Johanna Westerdijk (1883-1961) verzamelde felgekleurde, vervormde bladeren en aangetaste vruchten in vloeistof voor het onderwijs. Zij was hoogleraar plantenziektekunde en deed onderzoek naar zieke planten.

Iepziekte
De wetenschap van de fytopathologie richtte zich onder andere op de cultuur- en landbouwgewassen van Nederland en de overzeese gebieden. Maar daarnaast zijn er ziektes van andere planten en bomen in de collectie te vinden. Wetenschappers onderzochten bijvoorbeeld ook de schimmel die iepziekte veroorzaakt.

Ziekten herkennen en begrijpen
Studenten leerden de grote diversiteit aan plantenziektes door virussen, bacteriën of gebreksziekten onderscheiden met behulp van de fytopathologische preparaten en collegeplaten. Studenten bekeken bijvoorbeeld de groeiwijze van de bodemschimmel Rhizoctonia op collegeplaten. Daarna konden ze in een preparaat de aangedane verlepte bladeren van de normaliter groene lupineplant met eigen ogen aanschouwen.

Sluipmoordenaar moederkoorn
De oude collectie bevat een aantal nu minder voorkomende ziektes. De schimmelziekte moederkoorn was vroeger regelmatig in graan aanwezig. Als mensen deze schimmel binnenkregen, werden ze ernstig ziek. De verzameling plantenziektekunde bewaart deze zo goed als verdwenen sluipmoordenaar als preparaat.

 

Gerelateerde objecten