Terug naar het overzicht
Harting 1 Harting 2 Harting 3 Harting 4 Harting 5 Harting 6
Pieter Harting: veelzijdig en sympathiek

Pieter Harting: veelzijdig en sympathiek

Niemand kon om de briljante hoogleraar in de natuurlijke historie Pieter Harting (1812-1885) heen binnen de negentiende-eeuwse natuurwetenschappen.

Dijkverwoestende paalworm
Oorspronkelijk was Harting arts en plantkundige, maar ook de dierkunde, natuurwetenschappen, geologie, etnologie en paleontologie werden tot zijn expertise gerekend. Hij was zeer betrokken bij zijn studenten en ondernam regelmatig excursies met hen. Hij diende de regering van wetenschappelijk advies en zat in de onderzoekscommissie naar de dijkverwoestende paalworm. Hij was lid van veel verenigingen, waaronder het ‘Transvaal-comité’ en de vereniging tegen drankmisbruik.

Album der Natuur
Harting wist wetenschap aantrekkelijk te maken voor een groot publiek. Hij wilde wetenschappelijke kennis verspreiden en schreef artikelen in dagbladen en tijdschriften. Ook was hij de drijvende kracht achter het tijdschrift Album der Natuur. Hierin konden lezers kennismaken met allerlei (natuur)wetenschappelijke ontdekkingen.

Nederlands
Eerder werden wetenschappelijke verhandelingen vaak in het Latijn geschreven en waren ze slechts voor een beperkte groep hoogopgeleiden beschikbaar. In de loop van de negentiende eeuw veranderde dat. Door de behoefte aan begrijpelijke kennis voor geïnteresseerde burgers, werden teksten steeds vaker in het Nederlands geschreven.

Het microscoop
Een andere grote liefde van Harting was ‘het microscoop’. Hij gebruikte de microscoop niet alleen zelf intensief, maar leerde ook zijn studenten in practica werken met dit revolutionaire instrument. Zijn interesse ging verder dan gebruik alleen. Hij deed wetenschappelijke studies naar het instrument en zijn geschiedenis en legde zo de basis voor de unieke collectie microscopie van het Universiteitsmuseum Utrecht.