Terug naar het overzicht
2 1 3 4
De Schubaertcatalogus

De Schubaertcatalogus

Toers Diesbergen Schubaert (1805-1853) was lange tijd de beheerder van het ontleedkundig kabinet van 's Rijks Veeartsenijschool. Een bijzondere erfenis is zijn catalogus, deze geeft een goed beeld van het gebruik van de preparatenverzamelingen.

Dankzij de werklustige Toers Diesbergen Schubaert (1805-1853) bezit de het Universiteitsmuseum een zeer volledige beschrijving van het negentiende-eeuwse anatomisch kabinet van ’s Rijks Veeartsenijschool en van het anatomisch kabinet van de Universiteit Utrecht.

Preparaten op bewaarvloeistof 
Schubaert was lange tijd de beheerder van het ontleedkundig kabinet. Hij onderhield niet alleen de verzameling voor het onderwijs, maar was zelf een uitmuntend preparateur en modelmaker. Schubaert maakte zowel voor de Rijksveeartsenijschool als voor de universiteit een volledige catalogus. In de Schubaertcatalogi zijn alle aanwezige preparaten keurig opgesomd. Er waren droge preparaten van bijvoorbeeld beenderen met banden en pezen. En preparaten op bewaarvloeistof van het ademhalingssysteem of van de ‘pisafscheiding’.

Het gehemelte van een ezel
Het harde gehemelte van een ezel is een voorbeeld van Schubaerts beschrijving van preparaten in de catalogus van het Museum voor Vergelijkende Ontleedkunde van de universiteit. Halverwege het op vloeistof staande, geribbelde gehemelte is een verandering in kleur duidelijk zichtbaar. Hier, zo legt Schubaert in de bijbehorende beschrijving uit, is de eerste slijmvlieslaag omgeslagen en weg geprepareerd. Door Schubaerts beschrijvingen ontstaat een goed beeld van het negentiende-eeuwse gebruik van de preparatenverzamelingen.