Terug naar het overzicht
2 1 3 4 5
De paalworm

De paalworm

Voor het door houten dijken beschermde Nederland was de paalworm een enorme bedreiging. In 1860 werd uitgebreid onderzoek gedaan naar het desastreuze werk van dit schelpdier.

Een venijnig schelpdier
De paalworm is een in zee levend schelpdier. Het dier leeft in een gang, die hij met zijn schelp in hout kan boren. Al in 1730 hadden dijkinspecteurs ontdekt dat veel dijken en sluizen waren aangetast. Het hout van dijkpalen en beschoeiingen langs de kust werd door al die gangen een poreuze gatenkaas. Dit verzwakte de bescherming tegen het zeewater dramatisch. De hele zeewering van Zeeland tot Zuiderzeekust liep gevaar.

De paalworm veilig achter glas
Het Nederlandse onderzoek naar paalwormen in 1860 was een poging het desastreuze werk van dit dier in kaart te brengen en te bestrijden. Hoogleraar Pieter Harting (1812-1885) maakte deel uit van de nationale onderzoekscommissie. Hij nam de beschrijving van het diertje voor zijn rekening. In de zo├Âlogische verzameling van de Universiteit Utrecht zijn enkele mooie exemplaren van de paalworm aanwezig. Mogelijk gebruikte Harting deze preparaten voor zijn beschrijving.

´╗┐