Terug naar het overzicht
In het depot Restauratie Blaschka Transport vinvis
Achter de schermen

De schatkamer van het museum

Achter de schermen van het Universiteitsmuseum bevindt zich een groot deel van de objecten en worden veel (collectie)werkzaamheden uitgevoerd. De collectie van het museum is een van de veelzijdigste van het land. En het museumdepot is dan ook één grote schatkamer boordevol instrumenten, preparaten, modellen en andere wetenschapsobjecten. Skeletten aan het plafond en op de vloer springen meteen in het oog. Maar het museum bewaart bijvoorbeeld ook archiefstukken en foto’s in zuurvrije dozen.

Restauratie en conservering
Elke dag is de afdeling Behoud en Beheer bezig de museumstukken zorgvuldig te registreren, onderhouden en restaureren. Sommige taken zijn vergelijkbaar met de werkzaamheden van de negentiende-eeuwse assistenten Toers Diesbergen Schubaert en Petrus Koning, die objecten van het latere zoölogisch museum en de kabinetten verzorgden. Hedendaagse conservatoren richten zich op onderzoek en samenstelling van de collectie. In zijn eigen atelier voert de speciale restaurator delicate reparaties aan de objecten uit. Niet alle restauraties worden intern uitgevoerd, zo bracht een speciale glasrestaurator recentelijk een gebroken Blaschka-glasmodel in volle glorie terug.

Transporten en tentoonstellingen
In 2009 werd een vinvisskelet vervoerd vanuit het restauratieatelier Museumtechnische Werken in Groningen naar het depot aan de Uithof. Met name het vervoer van en het ophangen van de schedeldelen (met een totaalgewicht van 900 kilo) was een gewichtige klus. Het museum heeft een aantal vaste collectiepresentaties zoals het Bleulandkabinet en het Rariteitenkabinet. Maar regelmatig worden ook tijdelijke tentoonstellingen ingericht of objecten uitgeleend aan andere musea. De objecten hiervoor moeten van het depot op de Uithof vervoerd worden naar andere locaties. Deze transporten moeten praktisch uitvoerbaar zijn, maar kwetsbare of zeer grote objecten vragen om inventieve oplossingen. Zo worden er speciale kisten getimmerd en andere maatwerkverpakkingen ontwikkeld.