Bezoekersvoorwaarden

Het Universiteitsmuseum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het Universiteitsmuseum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het Universiteitsmuseum zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

In het onderstaande PDF bestand tref je een uitgebreidere omschrijving van onze bezoekersvoorwaarden.

PDF Bezoekersvoorwaarden Universiteitsmuseum Utrecht