Zoekresultaten 72

deelcollectie = "rechtsgeleerdheid", thema = "vakgebieden"
Janus Richardus de Brueys
Janus Richardus de Brueys Geschilderd portret van Janus Richardus de Brueys, door P.C. Wonder in 1836. De Brueys was gewoon hoogleraar vanaf 18 januari 1816. UG-5183
Lees meer
Johannes Philippus Suijling
Johannes Philippus Suijling Portret van Johannes Philippus Suijling, gewoon hoogleraar Het burgerlijk recht, het internationaal privaatrecht vanaf 18 oktober 1911. UG-5162
Lees meer
Portret van professor mr. J. Ph. Suijling
Portret van professor mr. J. Ph. Suijling Portret Portret van prof. mr. J. Ph. Suijling, gewoon hoogleraar Het burgerlijk recht, het internationaal privaatrecht vanaf 18 oktober 1911. UG-3508
Lees meer
George Willem Vreede
George Willem Vreede Portretfoto van George Willem Vreede, gewoon hoogleraar vanaf 29 maart 1841. 0285-4416
Lees meer
Johan Philip Suijling
Johan Philip Suijling Portretfoto van Johan Philip Suijling, gewoon hoogleraar Het burgerlijk recht, het internationaal privaatrecht vanaf 18 oktober 1911. 0285-4306
Lees meer
Cornelis Willem Star Busmann
Cornelis Willem Star Busmann Portretfoto van Cornelis Willem Star Busmann, gewoon hoogleraar Het handelsrecht, de burgerlijke rechtsvordering vanaf 20 juli 1917. 0285-4261
Lees meer
Duco Gerrold Rengers Hora Siccama
Duco Gerrold Rengers Hora Siccama Foto van Duco Gerrold Rengers Hora Siccama, gewoon hoogleraar Het oud-vaderlandsch recht, de encyclopaedie der rechtswetenschap vanaf 5 maart 1906. Gewoon hoogleraar Het oud-Nederlandsche recht, de encyclopaedie der rechtswetenschap, de… 0285-4209
Lees meer
Jean Charles Naber
Jean Charles Naber Tekening met een portret van Jean Charles Naber. Gewoon hoogleraar Het Romeinse recht en zijne geschiedenis vanaf 21 september 1885 Gewoon hoogleraar Het Romeinsche recht, de Romeinsche rechtgeschiedenis vanaf 1888. Gewoon hoogleraar Het… 0285-39863
Lees meer
Jean Charles Naber
Jean Charles Naber Tekening met een portret van Jean Charles Naber. Gewoon hoogleraar Het Romeinse recht en zijne geschiedenis vanaf 21 september 1885. Gewoon hoogleraar Het Romeinsche recht, de Romeinsche rechtgeschiedenis vanaf 1888. Gewoon hoogleraar Het… 0285-39845
Lees meer
Jean Charles Naber
Jean Charles Naber Tekening met een portret van Jean Charles Naber. Gewoon hoogleraar Het Romeinse recht en zijne geschiedenis vanaf 21 september 1885. Gewoon hoogleraar Het Romeinsche recht, de Romeinsche rechtgeschiedenis vanaf 1888. Gewoon hoogleraar Het… 0285-39830
Lees meer
Jan de Louter
Jan de Louter Portrtefoto van Jan de Louter, gewoon hoogleraar Het Nederlandsche staats- en administratieve recht, het volkenrecht en de wijsbegeerte des rechts vanaf 18 oktober 1879. Buitengewoon hoogleraar Volkenrecht vanaf 22 februari 1913. 0285-3904
Lees meer
Willem Leonard Pieter Arnold Molengraaff
Willem Leonard Pieter Arnold Molengraaff Portretfoto van Willem Leonard Pieter Arnold Molengraaff, gewoon hoogleraar Handelsrecht, burgerlijke rechtsvordering vanaf 17 maart 1885. 0285-3882
Lees meer