Zoekresultaten 64

materiaal = "gips"
Cheilo-gnatho-palatoschisis
Cheilo-gnatho-palatoschisis Gipsmodel van een gespleten gehemelte (cheilo-gnatho-palatoschisis). Het model werd gebruikt door Het Ivoren Kruis om voorlichting over het gespleten gehemelte te geven. UT-26791
Lees meer
Mandibulaire progenie
Mandibulaire progenie Gipsafgietsel van het hoofd van een man met een afwijking waarbij de ondertanden voor de boventanden staan, een zogenaamde centenbak (mandibulaire prognathie). Gebitsafgietsel met en zonder prothese. UT-26551
Lees meer
Mandibulaire prognathie
Mandibulaire prognathie Gipsafgietsel van het hoofd van een vrouw met een zogenaamde centenbak (mandibulaire prognathie). UT-26550
Lees meer
Mandibulaire progenie
Mandibulaire progenie Gipsafgietsel van een hoofd met met een sterk vooruitstekende kin (mandibulaire progenie). UT-26434
Lees meer
Gipsmodel van gelaat met protrusie
Gipsmodel van gelaat met protrusie Gipsafgietsel van een hoofd van een jonge vrouw met een overbeet (protrusie). De voortanden staan ver voor de ondertanden. UT-26426
Lees meer
Gipsmodel met neusprothese
Gipsmodel met neusprothese Gipsafgietsel van het hoofd van een vrouw waarbij door tuberculose het gezicht werd aangetast. De neusprothese ondersteunt de gebitsprothese in de mond. De bril zorgt ervoor dat de neusprothese vast blijft zitten. UT-26416
Lees meer
Anodontia Partialis
Anodontia Partialis Gipsafgietsel van een mensenkaak met een aangeboren afwijking waarbij de tanden slechts gedeeltelijk zijn aangelegd (anodontia partialis). De wel aanwezige tanden zijn abnormaal van vorm en worden daarom getrokken. Daarna kan een… UT-26399
Lees meer
Ankylosstoma micrognathie
Ankylosstoma micrognathie Gipsafgietsel van een hoofd van een man met een scheve mond en een te kleine onderkaak (micrognathie). UT-26397
Lees meer
Gipsmodel van gelaat met lues
Gipsmodel van gelaat met lues afgietsel van het gelaat van twee mensen met symptomen van lues (zadeldakneus) UT-26396
Lees meer
Neus-tand
Neus-tand Gelaatsafgietsel met neustand. Een zeldzame afwijking waarbij een tand tijdens het wisselen in de neus doorbreekt. UT-26359
Lees meer
Anodontia partialis
Anodontia partialis Gipsafgietsel van een kaak (broer en zus) waarin de tanden slechts gedeeltelijk aangelegd zijn (anodontia partialis). UT-26357
Lees meer
Gelaatsmodel met afwijkend profiel
Gelaatsmodel met afwijkend profiel Gipsafgietsel van een hoofd van een man met een afwijkend profiel, mogelijk veroorzaakt door een kaakfractuur. UT-26354
Lees meer