Zoekresultaten 94

deelcollectie = "godgeleerdheid"
Josué Jean Philippe Valeton
Josué Jean Philippe Valeton Portretfoto van Josué Jean Philippe Valeton, gewoon hoogleraar Geschiedenis van den Israëlietische godsdienst, de Israëlietische letterkunde, de uitlegging van het Oude Testament vanaf 8 december 1877. 0285-4275
Lees meer
Josué Jean Philippe Valeton
Josué Jean Philippe Valeton Portretfoto van Josué Jean Philippe Valeton, gewoon hoogleraar Geschiedenis van den Israëlietische godsdienst, de Israëlietische letterkunde, de uitlegging van het Oude Testament vanaf 8 december 1877. 0285-4274
Lees meer
Hugo Visscher
Hugo Visscher Portretfoto van Hugo Visscher, gewoon hoogleraar Geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, wijsbegeerte van den godsdienst, zedekunde, geschiedenis der leer aangaande god vanaf 15 februari 1904. Gewoon hoogleraar Wijsbegeerte van den… 0285-4223
Lees meer
Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne
Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne Portretfoto van Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne, kerkelijk hoogleraar Leerstellige godgeleerdheid, geschiedenis der Nederlandsch Hervormde Kerk en harer leerstellingen, het Nederlands hervormd kerkrecht vanaf 1916. Kerkelijk hoogleraar… 0285-4113
Lees meer
Johannes Jacobus van Oosterzee
Johannes Jacobus van Oosterzee Portretfoto van Johannes Jacobus van Oosterzee, gewoon hoogleraar vanaf 30 januari 1863. Gewoon hoogleraar Inleiding in het Nieuwe Testament, dogmengeschiedenis en wijsbegeerte van de godsdienst vanaf 1876. 0285-4064
Lees meer
Johannes Jacobus van Oosterzee
Johannes Jacobus van Oosterzee Portretfoto van Johannes Jacobus van Oosterzee, gewoon hoogleraar vanaf 30 januari 1863. Gewoon hoogleraar Inleiding in het Nieuwe Testament, dogmengeschiedenis en wijsbegeerte van de godsdienst vanaf 1876. 0285-4063
Lees meer
Gijsbert Hendrik Lamers
Gijsbert Hendrik Lamers Portretfoto van Gijsbert Hendrik Lamers, gewoon hoogleraar Geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de wijsbegeerte van den godsdienst, de oud-Christelijke letterkunde vanaf september 1883. Gewoon hoogleraar Geschiedenis der… 0285-3614
Lees meer
Egbert Heimerik Lasonder
Egbert Heimerik Lasonder Portretfoto van Egbert Heimerik Lasonder, gewoon hoogleraar Bijbelse godgeleerdheid, de practische godgeleerdheid met de daarbij vereischte oefeningen, de geschiedenis der christelijke zending. 0285-3610
Lees meer
Jacob Izaak Doedes
Jacob Izaak Doedes Portretfoto van Jacob Izaak Doedes, gewoon hoogleraar Godgeleerdheid vanaf 22 juni 1859. Gewoon hoogleraar De encyclopedie der godgeleerdheid, de geschiedenis der leer aangaande God, de geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de… 0285-3360
Lees meer
Jacob Izaak Doedes
Jacob Izaak Doedes Portretfoto van Jacob Izaak Doedes, gewoon hoogleraar Godgeleerdheid vanaf 22 juni 1859. Gewoon hoogleraar De encyclopedie der godgeleerdheid, de geschiedenis der leer aangaande God, de geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de… 0285-3357
Lees meer
Jan Anthony Cramer
Jan Anthony Cramer Portretfoto van Jan Anthony Cramer, gewoon hoogleraar De geschiedenis van het Christendom, de Christelijke archaeologie, de geschiedenis der leerstellingen van den Christelijken godsdienst vanaf 19 oktober 1921. 0285-3177
Lees meer
Herman Johan Royaards
Herman Johan Royaards Lithografie met een portret van Hermanus Johannes Royaards. Buitengewoon hoogleraar vanaf 20 juni 1823. Gewoon hoogleraar vanaf 3 maart 1826. 0285-13349
Lees meer