Zoekresultaten 130

deelcollectie = "geesteswetenschappen", materiaal = "papier"
Bernardus Hendricus Cornelius Karel van der Wijck
Bernardus Hendricus Cornelius Karel van der Wijck Portretfoto van Bernardus Hendricus Cornelius Karel van der Wijck, gewoon hoogleraar Geschiedenis der wijsbegeerte, logica, metaphysica, zielkunde vanaf 6 oktober 1890. 0285-4465
Lees meer
Johan Adam Wijnne
Johan Adam Wijnne Portretfoto van Johan Adam Wijnne, gewoon hoogleraar Algemene geschiedenis, politische aardrijkskunde vanaf 29 september 1873. Gewoon hoogleraar algemene geschiedenis, politische aardrijkskunde, vaderlandsche geschiedenis vanaf 1882. 0285-4460
Lees meer
Johan Adam Wijnne
Johan Adam Wijnne Portretfoto van Johan Adam Wijnne, gewoon hoogleraar Algemene geschiedenis, politische aardrijkskunde vanaf 29 september 1873. Gewoon hoogleraar Algemene geschiedenis, politische aardrijkskunde, vaderlandsche geschiedenis vanaf 1882. 0285-4459
Lees meer
Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys
Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys Gewoon hoogleraar De Nederlandsche taal- en letterkunde, het Middel-Nederlandsch vanaf 5 augustus 1915. Gewoon hoogleraar De Nederlandsche taal- en letterkunde vanaf 1 september 1923. 0285-4361
Lees meer
Johannes Christoph Vollgraff
Johannes Christoph Vollgraff Foto van Johannes Christoph Vollgraff, gewoon hoogleraar Grieksche taal- en letterkunde, de Grieksche oudheden, daaronder begrepen een overzicht van de geschiedenis der Grieksche kunst vanaf 22 september 1902. 0285-4356
Lees meer
Willem Vogelsang
Willem Vogelsang Foto van Willem Vogelsang in zijn werkkamer, gewoon hoogleraar Aesthetiek en kunstgeschiedenis vanaf 30 september 1907. Gewoon hoogleraar Kunstgeschiedenis vanaf 1 september 1923. 0285-4350
Lees meer
Josué Jean Philippe Valeton
Josué Jean Philippe Valeton Portretfoto van Josué Jean Philippe Valeton, gewoon hoogleraar Geschiedenis van den Israëlietische godsdienst, de Israëlietische letterkunde, de uitlegging van het Oude Testament vanaf 8 december 1877. 0285-4275
Lees meer
Josué Jean Philippe Valeton
Josué Jean Philippe Valeton Portretfoto van Josué Jean Philippe Valeton, gewoon hoogleraar Geschiedenis van den Israëlietische godsdienst, de Israëlietische letterkunde, de uitlegging van het Oude Testament vanaf 8 december 1877. 0285-4274
Lees meer
Hugo Visscher
Hugo Visscher Portretfoto van Hugo Visscher, gewoon hoogleraar Geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, wijsbegeerte van den godsdienst, zedekunde, geschiedenis der leer aangaande god vanaf 15 februari 1904. Gewoon hoogleraar Wijsbegeerte van den… 0285-4223
Lees meer
Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne
Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne Portretfoto van Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne, kerkelijk hoogleraar Leerstellige godgeleerdheid, geschiedenis der Nederlandsch Hervormde Kerk en harer leerstellingen, het Nederlands hervormd kerkrecht vanaf 1916. Kerkelijk hoogleraar… 0285-4113
Lees meer
Johannes Jacobus van Oosterzee
Johannes Jacobus van Oosterzee Portretfoto van Johannes Jacobus van Oosterzee, gewoon hoogleraar vanaf 30 januari 1863. Gewoon hoogleraar Inleiding in het Nieuwe Testament, dogmengeschiedenis en wijsbegeerte van de godsdienst vanaf 1876. 0285-4064
Lees meer
Johannes Jacobus van Oosterzee
Johannes Jacobus van Oosterzee Portretfoto van Johannes Jacobus van Oosterzee, gewoon hoogleraar vanaf 30 januari 1863. Gewoon hoogleraar Inleiding in het Nieuwe Testament, dogmengeschiedenis en wijsbegeerte van de godsdienst vanaf 1876. 0285-4063
Lees meer