Zoekresultaten 1

deelcollectie = "fytopathologie", soort = "stuifbrand", thema = "wereld"
Stuifbrand
Stuifbrand

Vloeistofpreparaat van Frans raaigras, aangetast door stuifbrand, veroorzaakt door de schimmel Ustilago avenae f. sp. perennans. De…

UZ-7051