Zoekresultaten

Skelet van een Kerkuil

Skelet van een Kerkuil

Droogpreparaat van het skelet van een kerkuil. De kerkuil is lange tijd in Nederland een bedreigde vogelsoort geweest, mede door het wegvallen van goede broedgelegenheid. Maar door het plaatsen van nestkasten loopt hij inmiddels niet meer direct gevaar om als broedvogel te verdwijnen. De kerkuil nestelt in boomholtes, schuren, oude gebouwen en inderdaad ook in kerktorens. Het karakteristieke, enigszins schotelvormige en hartvormige aangezicht van de kerkuil werkt als een schotel, waarmee hij ’s nachts tijdens het jagen geluiden van prooidieren kan opvangen.