Zoekresultaten

Bel van het internaat van 's Rijks Veeartsenijschool

Bel van het internaat van 's Rijks Veeartsenijschool

Deze bel stamt uit de begintijd van 's Rijks Veeartsenijschool.Tot 1899 woonden de studenten intern: de tweede etage van het Poortgebouw werd geheel in beslag genomen door woon- en slaapvertrekken. Voor het 'huishoudelijk bestier' van het internaat was een zogenaamde 'oeconomus' aangesteld. Een 'surveillant' controleerde het gedrag van de 'kweekelingen' en bedienden. Er heerste een streng dagritme en de studenten stonden voortdurend onder toezicht. Alle 'op tijd voorgeschreven werkzaamheden' werden aangekondigd door 'het luiden eener klok': dat moet deze bel geweest zijn.