Zoekresultaten

Aquarel uit de eerste helft van de 19e eeuw van een student diergeneeskunde in uniform

Aquarel uit de eerste helft van de 19e eeuw van een student diergeneeskunde in uniform

Aquarel uit de eerste helft van de 19e eeuw van een student diergeneeskunde in uniform. Onder het aquarel, dat ingelijst is, bevindt zich een handgeschreven tekst: 'In 1841 is door de Kweekelingen van 's Rijksveeartsenijschool in een uitvoerig schrijven, gericht tot den directeur der Inrichting, Professor Numan, aangedrongen op wijziging van de voorgeschreven uniform. Dit schrijven ging vergezeld van een teekening, voorstellende een Kweekeling in de begeerde kleeding (Plaat 1)'.