Zoekresultaten

Letterproeven volgens Mayerhausen

Letterproeven volgens Mayerhausen

In 1882 publiceerde G. Mayerhausen, oogarts te München, gezichtsscherpteproeven met cijfers in plaats van letters. Proefpersonen uit de lagere bevolkingsklassen in Duitsland bleken namelijk moeite te hebben met de latijnse letters. Gothische letters kwamen volgens de auteur vanwege hun gecompliceerde vorm niet in aanmerking en de figuren van Snellen leverden bij deze proefpersonen ook problemen op. Daarom construeerde hij ten behoeve van deze proefpersonen volgens Snellens principe optotypi met arabische cijfers die zij veelal wel konden herkennen. Mayerhausen droeg het boekje op aan Snellen, zijn vroegere leermeester. Het werd uitgegeven door H. Peters te Berlijn.


Gerelateerde objecten
Fossielen Fossielen Het verhaal van...