Zoekresultaten

Model van een dubbele kniepers

Model van een dubbele kniepers

Bij deze pers maakt het vaste persvlak de voet van het toestel uit en wordt de stempel langs twee verticale zuilen door een veer omhoog gedrukt. De zuilen zijn bovenaan door een horizontale dwarsbalk verbonden, waaraan in het midden een derde zuil is aangebracht, die tot in de stempel reikt. Om deze derde zuil draait een hefboom, die door schuin staande staven, zowel met de stempel als met de dwarsbalk verbonden is. Draait de hefboom, dan komen de staven evenwijdig aan de centrale zuil te staan en drukken daardoor de stempel omlaag. De naam "kniepers" ontleent het toestel aan de twee schuine staven die als het ware een kniegewricht vormen.