Zoekresultaten

Instrument voor de leer van het zwaartepunt

Instrument voor de leer van het zwaartepunt

Met deze twee emmertjes kan het effect van de verplaatsing van het zwaartepunt getoond worden. Het zwaartepunt is het punt in een lichaam ten opzichte waarvan het lichaam in evenwicht is. Aan alle kanten rondom het zwaartepunt is er evenveel massa. Bij symmetrische voorwerpen is dat punt altijd in het midden, bijvoorbeeld midden in een bol. Bij asymmetrische voorwerpen ligt het zwaartepunt in meer of mindere mate buiten het midden. Een voorwerp is stabiel als het zwaartepunt boven het steunpunt ligt, zoniet dan zal het omkiepen of omvallen. Bij deze emmertjes ligt het zwaartepunt op de verticale as haaks op de lijn tussen de ophangpunten. Als de emmertjes leeg zijn hangt het emmertje met de brede opening (linker emmertje) 'goed', dus met de bodem naar beneden, het andere emmertje juist andersom, met de bodem naar boven. Door de emmertjes met water te vullen wordt het zwaartepunt verplaatst. Bij het linkeremmertje zal het zwaartepunt uiteindelijk onder het steunpunt komen te liggen en het emmertje zal omkiepen, dus met de open zijde naar beneden draaien. Het andere emmertje zal juist met de opening naar boven gedraaid in evenwicht zijn.