Zoekresultaten

Monochord

Monochord

De monochord is eigenlijk geen muziekinstrument, maar eerder een demonstratieinstrument. Deze is gemaakt door de muziektheoreticus George Andreas Sorge (1703-1778). Het is voorzover bekend het enige monochord van Sorge dat bewaard is gebleven. Deze monochord bestaat uit een massief houten balk die werkt als een klankbord, waaroverheen twee snaren zijn gespannen. Gewoonlijk heeft een monochord echter een enkele snaar. Trilling van de snaar of snaren brengt een toon voort. Onder de snaar zit een beweegbare kam waarmee de toonhoogte kan worden bepaald. Die is afhankelijk van de frequentie van de trilling, bepaald door de lengte van het trillende deel van de snaar, dus van hoe ver de kam is doorgeschoven. De kam is bij dit instrument niet meer aanwezig. Het klankbord is beplakt met papier waarop karakteristieken van verschillende stemmingen zijn aangegeven, zoals getalsverhoudingen van intervallen en namen en markeringen van tonen in de octaven.