Zoekresultaten

Voluminometer naar Regnault

Voluminometer naar Regnault

Deze voluminometer werd gebruikt om het volume van lichamen te meten die niet met water in aanraking mogen komen. Hierbij wordt de wet van Boyle toegepast, die inhoudt dat bij constante temperatuur en gegeven hoeveelheid gas de druk van een gas omgekeerd evenredig is met het volume dat het gas inneemt. In een twee keer zo kleine ruimte is de gasdruk dus twee keer zo hoog. Op een mahoniehouten bak staat een plank, waarop een glazen kwikmanometer (luchtdrukmeter) bevestigd is. Het ene been is open, het andere heeft aan de bovenkant een bolvormige verwijding waarop een glazen bol kan worden geschroefd. In deze bol wordt het lichaam (object) geplaatst, waarvan het volume bepaald moet worden. In de onderste bocht van de manometer is een driewegkraan. Aan beide zijden van de verwijding van het gesloten manometerbeen is een merkstreep aangebracht. Men giet eerst in het open been zoveel kwik tot het in het gesloten been tot de bovenste merkstreep staat en laat het dan door de driewegkraan weglopen, tot aan de onderste streep. AFMAKEN