Zoekresultaten

Duco Gerrold Rengers Hora Siccama

Duco Gerrold Rengers Hora Siccama

Foto van Duco Gerrold Rengers Hora Siccama, gewoon hoogleraar Het oud-vaderlandsch recht, de encyclopaedie der rechtswetenschap vanaf 5 maart 1906. Gewoon hoogleraar Het oud-Nederlandsche recht, de encyclopaedie der rechtswetenschap, de wijsbegeerte voor zoover betreft de algemeene rechtsleer vanaf 30 juni 1919. Gewoon hoogleraar Het oud-Nederlandsch recht, de inleiding tot de rechtswetenschap, de ontwikkeling van het recht, de ontwikkeling van het recht, bezien in het licht van het Germaansche recht, de wijsbegeerte van het recht, voor zoover betreft de algemeene rechtsleer vanaf 1 september 1923. Buitengewoon hoogleraar De wijsbegeerte van het recht voor zover betreft de algemene rechtsleer vanaf 21 september 1942.