Zoekresultaten

Congolese kundi

Congolese kundi

Bootharp met een elipsvormige klankkast die geheel overtrokken is met aan elkaar genaaide stukken slangenhuid. De kast heeft aan beide lange zijden een kleine inkeping die een getailleerde vorm suggereert. Aan de bovenzijde van het vel zijn in diagonaalrichting twee ronde klankgaten in het vel aangebracht. De ronde hals loopt in het verlengde van de klankkast vrijwel haaks omhoog. In de hals zitten aan één kant vijf zijstandige houten stempennen (vier ervan ontbreken), waaraan snaren van een soort pitriet zijn bevestigd. De vijf snaren (twee ontbreken) lopen diagonaal van de stempennen in de hals naar het midden van het vel. Ze steken door het vel en zijn aan een houten latje vastgemaakt dat aan de onderzijde van het vel in de lengterichting is bevestigd. De kundi wordt vooral gebruikt ter begeleiding van zang. Midden-Afrika, vermoedelijk Congo. Schenking Minnaert 1963.