Terug naar het nieuwsoverzicht
Loop met ons de March for science

Loop met ons de March for science

3 april 2017

Loop met ons de March For Science in Amsterdam op zaterdag 22 april 2017, Earth Day!

Hecht u waarde aan de wetenschap? En ziet u in hoe belangrijk onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is, voor alle aspecten van de samenleving? Loop met ons de March For Science in Amsterdam op zaterdag 22 april 2017, Earth Day!

De March For Science vindt wereldwijd plaats op zaterdag 22 april 2017. Ook in Nederland wordt er een March For Science gehouden, tussen 12.00 en 16.00 uur op het Museumplein in Amsterdam. Wetenschappers en liefhebbers van de wetenschap laten hun stem horen en doen een oproep tot het ondersteunen en beschermen van de wetenschappelijke gemeenschap.

Wereldwijd probleem
Er is een groeiende beweging te zien waarin feiten en wetenschappelijke bewijzen worden
weggewuifd of als onwaar worden beschouwd. Voorbeelden hiervan zijn de anti-vaccinatie
beweging en de ontkenners van klimaatverandering. De bewijzen die de wetenschap in deze
belangrijke kwesties heeft geleverd worden genegeerd. Dit is een globaal probleem en zal op den duur een bedreiging vormen voor de samenleving.

Tijd om onze stemmen te laten horen
Daarnaast zorgen recente internationale ontwikkelingen in politiek en beleid voor de belemmering van open communicatie, uitwisseling van ideeën en internationale samenwerkingen. Een aantal voorbeelden zijn hier te noemen. Onder het beleid van de nieuwe regering in de VS worden door de overheid gefinancierde wetenschappers gecensureerd en het zwijgen opgelegd. In Turkije worden duizenden academici opgesloten. Wereldwijd vormt een anti-immigratiebeleid een belemmering voor internationale samenwerking en kennisuitwisseling, waarden die ten grondslag liggen aan de wetenschappelijke methode. Hiermee is de vrije wetenschap in gevaar. Er is te lang gezwegen; nu is de tijd om onze stemmen laten horen.

Mars om de wetenschap te vieren
Met deze mars hopen we bewustwording te creëren dat wetenschap en vrije uitwisseling
van informatie essentieel zijn voor alle lagen van de samenleving. Wetenschap voedt educatie, en is dus cruciaal voor het opleiden van toekomstige generaties. Wetenschap is overal, en een antiwetenschapsagenda is schadelijk voor iedereen. Wetenschap streeft naar het vinden van objectieve antwoorden, en is daarmee het fundament voor democratische besluitvormingsprocessen. Dit is een mars om de wetenschap te vieren, en samen met velen te laten zien hoe groot haar waarde is.

Op www.marchforscience.nl leest u een uitgebreide beschrijving van de missie van de March of science.

Loop mee: iedereen is welkom
Loop mee op 22 april 2017 met de March For Science! Wetenschappers, bezorgde burgers, studenten, en liefhebbers van wetenschap: iedereen die zijn stem wil laten horen voor de wetenschap is van harte welkom.

March for Science - Netherlands
Zaterdag 22 April 2017, 12:00u - 16:00u
Museumplein Amsterdam

Contact : info@marchforscience.nl
Info & support : www.marchforscience.nl 
Facebook: @ScienceMarchNL
Twitter: @ScienceMarchNL

Header