Terug naar de agenda
Stadsgesprek toekomst Universiteitsmuseum

Stadsgesprek toekomst Universiteitsmuseum

3 juli 2018

Stadsgesprek over de toekomst van het museum op dinsdag 3 juli van 17.00-18.30 uur.

Het Universiteitsmuseum Utrecht heeft op dinsdag 3 juli van 17.00 tot 18.30 uur een Stadsgesprek over de toekomst van het museum georganiseerd.

Waarom een Stadsgesprek?
Het Universiteitsmuseum is de afgelopen jaren sterk gegroeid en verwacht dat de bezoekersaantallen nog verder toenemen. Om het gebouw geschikt te maken voor het groeiend aantal bezoekers en om ruimte te bieden aan een vernieuwend museumprogramma, wil het museum vernieuwen en verbouwen. Daarbij wordt het gebouw ook aangepast om te voldoen aan de huidige eisen ten aanzien van duurzaamheid en collectiebeheer.

Wat zijn de plannen van het museum? Waarom is een verbouwing nodig? Is er gekeken naar alternatieven? Zomaar een greep uit de vragen die het museum de afgelopen tijd kreeg. We geven graag antwoord op deze en andere vragen. Experts, medewerkers van het museum en de universiteit geven uitleg over diverse thema’s. Ook is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Wat kunt u verwachten tijdens het Stadsgesprek?
Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u meer te weten komen over de toekomstplannen van het museum, de daarvoor onderzochte oplossingen met betrekking tot verbouwen van het gebouw, de afwegingen die je als architect maakt bij het maken van een ontwerp en de ambities van de universiteit met betrekking tot duurzaamheid van haar gebouwen. Ook is er aandacht voor de bijzondere kenmerken van het huidige gebouw.

Stand van zaken m.b.t. het ontwerp van het gebouw
Op verzoek van de Universiteit Utrecht verkennen Koen van Velsen en de Zwarte Hond samen of de gewenste functionaliteit en de bestaande architectonische kwaliteit van het gebouw optimaal in een aangepast ontwerp in balans kunnen worden gebracht. Dit binnen de gestelde financiële en ruimtelijke randvoorwaarden. Nieuwe informatie die wordt aangedragen tijdens het stadsgesprek wordt in deze verkenning meegenomen.

Wat doen we met de reacties die we hebben gekregen tijdens het Stadsgesprek?
We stellen uw reactie op de verschillende thema's op prijs. Uw reactie kunt u mailen naar communicatie.museum@uu.nl (reageren kan t/m 10 juli). 

Binnenkort kom het sfeerverslag van het Stadsgesprek op de website van het museum. Hierin lichten we de belangrijkste aspecten uit en geven daar een reactie op.