Partners

Het Universiteitsmuseum is verbonden aan de Universiteit Utrecht en is een onderdeel van het Centrum Wetenschap en Cultuur binnen de Universitaire Bestuursdienst en Dienstcentra.

Rabobank Utrecht
Rabobank UtrechtDe Rabobank Utrecht en het Centrum voor Wetenschap en Cultuur (CWC), waar het Universiteitsmuseum onderdeel van uitmaakt, zijn een sponsorovereenkomst met elkaar aangegaan waarin voor de komende jaren de samenwerking is vastgelegd. De Rabobank werkt al vele jaren samen met verschillende culturele partners en wil zo cultuur voor iedereen toegankelijk maken. Het CWC is trots op het partnership met Rabobank Utrecht.


Stichting Utrechts Museumkwartier

MuseautrechtMusea Utrecht is een initiatief van de Stichting Utrechts Museumkwartier. Dit is een samenwerkingsverband van elf Utrechtse musea: museum voor hedendaagse Aboriginal kunst (AAMU), Centraal Museum, Dick Bruna huis, Domtoren, Geldmuseum, Spoorwegmuseum, Utrechts archief, museum Catharijneconvent, Speelklok , Sonnenborgh- museum en sterrenwacht en het Universiteitsmuseum. De stichting heeft tot doel de gezamenlijke marketing van de Utrechtse musea vorm te geven en de samenwerking tussen de musea te bevorderen.


Cultuurpromotie Utrecht (SCU)
UitburoCultuurpromotie Utrecht is de koepel van Culturele Zondagen en het Utrechts Uitburo. SCU ondersteunt de marketing van de Utrechtse culturele organisaties. Het Universiteitsmuseum Utrecht, als onderdeel van het Centrum van Wetenschap en Cultuur van de Universiteit Utrecht, is contribuant en partner van SCU. Op structurele basis werken wij samen om Utrecht als stad van kennis en cultuur stevig op de kaart te zetten en om kennis en cultuur sterker met elkaar te verbinden.

Vereniging van Science Centra
VSCDe VSC, vereniging van samenwerkende centra en musea in wetenschap en techniek, is een belangenbehartiger die centra en musea in Nederland en Vlaanderen van zeer uiteenlopende signatuur, omvang en omzet vertegenwoordigt.

SciCom NL: voor iedereen in Nederland met een verhaal over wetenschap 
SciCom NL is de vereniging voor iedereen die actief is of wil zijn in de wetenschapscommunicatie. Inclusief wetenschappers, studenten, voorlichters, docenten, journalisten en alle anderen met een passie voor wetenschaps- en techniekcommunicatie. 
Scicom _cloud _logoWaarom we bestaan? Om van elkaar te leren, enthousiasme te delen, samen invloed uit te oefenen op beleid en uiteindelijk er mede voor te zorgen dat we veel en op goede manieren over wetenschap communiceren. Hoe? Door elkaar te spreken, online en real-time in workshops, debatten, commissies, symposia en lokale hubs.


Stichting Academisch Erfgoed

SAEDe Stichting Academisch Erfgoed (SAE) fungeert als netwerk voor erfgoed beheerders aan de universiteiten, werft subsidies voor gemeenschappelijke initiatieven en behartigt de belangen van het academisch erfgoed in het bestuurlijke circuit.

Stichting Nederlandse Natuurhistorische CollectiesLogosnnc
Het Nederlands natuurhistorisch erfgoed bevindt zich niet op één plek, maar is te vinden in verschillende musea verspreid door het hele land. De Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties zorgt ervoor dat het erfgoed vanuit een gezamenlijk oogpunt wordt beheerd, onderzocht en gepresenteerd. 

 

Overige samenwerkingsverbanden collectie: