Onderzoek museumprogramma's Onderzoek museumprogramma's

Onderzoek museumprogramma's

Lees hier de uitkomsten van het onderzoek naar de kwaliteit van educatieve activiteiten.

Uit een onderzoek naar de kwaliteit van de educatieve programma’s van een tiental science centra blijkt dat het Universiteitsmuseum hoog scoort op het aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.

Ruim 80 % van de leerlingen geeft aan de lessen inhoudelijk interessant te vinden. Meer dan 90 % van de leerlingen zegt de lessen te begrijpen, terwijl de leerkrachten aangeven dat de programma’s goed aansluiten bij het kennisniveau van de leerlingen. Leerkrachten geven aan dat het museum door het werken met echt materiaal mogelijkheden heeft die de school niet heeft.

Naar aanleiding van de benchmark is bepaald dat kwaliteit bestaat uit tien meetpijlers:

Meetpijler 1: ‘Educatie is een onderdeel van het doel van de organisatie’ wordt niet gemeten met dit instrument. Het is een manier van werken binnen de organisatie, dat intern vastgesteld kan worden.

Meetpijler 2: ‘Leerlingen interesseren voor wetenschap’. Dit lukt Universiteitsmuseum Utrecht aardig. 80% van de leerlingen vond de activiteit inhoudelijk interessant. 65% geeft aan wetenschap interessanter te zijn gaan vinden naar aanleiding van de activiteit.

Meetpijler 3: ‘Leren door te doen/ontdekken/zelf op zoek te gaan’. Dit is een lastige pijler doordat het onderscheid tussen doen, ontdekken en zelf op zoek gaan klein is. Het ene sluit het andere dan ook niet uit. Aangegeven is dat drie van de vier activiteiten gericht zijn op zelf ontdekken (de uitkomst staat hierbij niet vast) en één op zelf doen (de uitkomst staat hierbij wel vast). Daarnaast zijn alle vier de activiteiten zijn gericht op discussie en vragen stellen.

Meetpijler 4: ‘Nieuwe ervaring geven (iets nieuws/unieks laten zien)’. 60% van de leerlingen geeft aan nieuwe dingen te hebben geleerd over wetenschap, waarbij 34% aangeeft ook iets nieuws te hebben gedaan.

Meetpijler 5: ‘Leren door te verwonderen’. 80% zegt zich te hebben verwonderd bij Universiteitsmuseum Utrecht.

Meetpijler 6: ‘Iets doen wat op school niet kan’. Van alle ondervraagde leerkrachten geeft 74% aan dat het museum meer mogelijkheden heeft dan de leerkracht op school kan bieden.

Meetpijler 7: ‘Werken met echte materialen’. Meer dan de helft van de leerkrachten (58%) geeft aan dat de meerwaarde van de educatieve activiteiten bij Universiteitsmuseum Utrecht ligt bij het werken met echte materialen.

Meetpijler 8: ‘Er wordt gekeken naar de kerndoelen en examenstof’. De activiteiten van Universiteitsmuseum Utrecht worden bij 56% van de ondervraagde leerkrachten ingezet als vervanging voor de lessen op school. 74% van de leerkrachten geeft aan dat de activiteit lesaanvullend is.

Meetpijler 9: ‘Aansluiten bij de belevingswereld en het belevingsniveau van de leerlingen’. Ruim 90% van de leerlingen geeft aan de lessen te begrijpen. 95% van de leerkrachten geeft aan dat de activiteiten aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Ook geeft 92% van hen aan dat de activiteiten goed aansluiten bij het kennisniveau van de leerlingen.

Meetpijler 10: ‘Plezier/leuk’. 70% van de ondervraagde leerlingen vond de activiteit bij het Universiteitsmuseum leuk. 30% was neutraal en slechts 2% gaf aan de activiteit niet leuk te vinden. 

Door: Claudia de Graauw en Bo Broers 

Lees hier het hele rapport