Vertrouw jij je zintuigen? Groep 7 en 8 - mens en natuur

Vertrouw jij je zintuigen?

Op welk van onze zintuigen kunnen we het meest vertrouwen? Ontdek het door te onderzoeken hoe je kijkt, luistert, voelt, ruikt of proeft.

Let op: dit programma is te boeken t/m eind december 2017

Door te kijken, luisteren, voelen, ruiken of proeven weten we wat er om ons heen gebeurt. In het Jeugdlab onderzoeken leerlingen hun zintuigen en ontdekken hoe (on)betrouwbaar deze zijn. 

DOELEN

  • Leerlingen onderzoeken hun zintuigen
  • Leerlingen delen hun resultaten en trekken gezamenlijk conclusies

VERLOOP VAN HET BEZOEK

Confrontatie
De leerlingen bezoeken voor dit programma het Jeugdlab. Welk zintuig is het meest betrouwbaar? Het programma begint met een gesprek rond deze vraag. Hoe zijn de meningen verdeeld?

Onderzoeken
Leerlingen onderzoeken in tweetallen een deelaspect van de vraag welk zintuig het meest betrouwbaar is. Sommige groepjes houden zich bezig met zien, andere met horen, voelen, proeven of ruiken. Door het uitvoeren van een of meer proefjes zoeken ze een antwoord op hun onderzoeksvraag.

Conclusie
Het bezoek wordt afgerond met een kringgesprek waarin de jeugdlaborant
terugkomt op de beginvraag: hoe betrouwbaar zijn je zintuigen? Na een gesprek over de resultaten trekken de leerlingen een conclusie.

Tijdsduur: 1,5 uur