Tot op het bot Groep 5 en 6 - natuur en techniek

Tot op het bot

Een brilkaaiman, een walrus of een soepschildpad, ze hebben allemaal een ruggengraat, maar lijken ze verder nog op jou?

Let op: dit programma is te boeken t/m eind december 2017

Onderzoek skeletten en botten uit de collectie van het Universiteitsmuseum en ontdek hoeveel mens en dier op elkaar lijken én wat ze juist verschillend maakt.


DOELEN

  • Leerlingen leren dat skeletten van gewervelde dieren hetzelfde bouwplan hebben en van binnen wel verschillend zijn. 
  • Leerlingen maken kennis met het doen van onderzoek
  • Leerlingen maken kennis met cultureel erfgoed, in het bijzonder met de natuurhistorische collectie.
  • Leerlingen beleven plezier aan natuuronderwijs.


VERLOOP VAN HET VERZOEK

Confrontatie
De leerlingen starten met het bekijken van de tentoonstelling ‘Tot op het bot’. Ze gaan langs enkele voorbeelden hoe studenten en onderzoekers op de Universiteit bezig zijn en vroeger waren, zoals met de Sensakoe en de hart-long machine. 

Verkennen
Eerst gaan ze hun eigen arm verder onderzoeken. De leerlingen bedenken hoeveel botten hier in zitten. Ze krijgen daarna een skelet van een dier toegewezen die in de tentoonstelling staat. Hiervoor gaan ze op zoek naar de gelijkenissen en verschillen tussen de botten van de arm van de mens en de voorpoot van het dier. Leerlingen formuleren onder begeleiding een vraag om onderzoek naar te doen.

Onderzoeken
In groepjes van twee of drie leerlingen gaan ze de tentoonstelling ´Tot op het bot´ in en vergelijken een skelet van een dier met een menselijk skelet. Kunnen ze verschillen en overeenkomsten ontdekken? Is er verschil in vorm, grootte, aantal of verhoudingen van de botten? Ze maken onder andere tekeningen van hun observaties.

Conclusie
Per twee of drie groepjes vertellen ze aan elkaar wat ze hebben gevonden. Ze laten hun tekeningen aan elkaar zien en geven antwoord op hun onderzoeksvraag. 

Tijdsduur: 1,5 uur