Aansprakelijkheid en cookies Disclaimer

Aansprakelijkheid en cookies

De informatie op deze website van Universiteitsmuseum Utrecht valt – tenzij anders aangegeven – onder auteursrecht van het Universiteitsmuseum Utrecht. Alle informatie wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Het Universiteitsmuseum Utrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op zijn website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op de website van het Universiteitsmuseum Utrecht worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Rechten m.b.t. beeldmateriaal collectie
Het Universiteitsmuseum Utrecht heeft er naar gestreefd de rechten van het beeldmateriaal aangaande de collectie volgens wettelijke bepalingen te regelen en alle rechthebbenden te achterhalen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden m.b.t. beeld aangaande de collectie, kunnen zich alsnog tot ons wenden. Per collectie-item wordt de rechteninformatie vermeld. Het Universiteitsmuseum stelt naams- en bronvermelding op prijs bij collectie-items in het publieke domein.

Cookiewetgeving
Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over 'cookies' en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van het Universiteitsmuseum Utrecht maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Het Universiteitsmuseum Utrecht kan  cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren.

Welke cookies gebruikt het Universiteitsmuseum?

1. Functionele cookies
Noodzakelijke cookies: om de hoeveelheid verkeer in goede banen te leiden. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

2. Cookies voor websitestatistieken
Het Universiteitsmuseum maakt gebruik van een systeem om te analyseren welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), welke resolutie het meest gebruikt wordt, etc. Op basis daarvan kunnen we de sites verbeteren en aanpassen aan de behoefte. Voor deze cookie moeten we toestemming vragen. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie u bent, maar alleen om uw bezoek aan onze site te analyseren.

3. Cookies van externe partijen
Op de site maken we gebruik van Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest en andere sociale media. We willen de mogelijkheid bieden om onze informatie door te plaatsen op verschillende sociale media, zoals bijvoorbeeld Facebook. Deze externe partijen analyseren het klikgedrag via een cookie.

4. Cookies voor remarketing
Het Universiteitsmuseum maakt gebruik van cookies om u van gerichtere en relevantere informatie te voorzien. Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden om advertenties aan u te tonen. Advertentienetwerken en mediabureaus fungeren als tussenpersoon voor webwinkels en adverteerders. Wij gebruiken cookies voor Google Adwords Conversion Tracking (cookie vervalt na 30 dagen), Google Adwords Remarketing (cookie vervalt na 30 dagen) en Facebook Pixel (cookie vervalt na 28 dagen).

Hoe kan ik de cookies uitzetten?
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Informatie over het uitschakelen van cookies vind u op de overheidswebsite waarschuwingsdienst.nl